Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

NHG - Nationale Hypotheek Garantie

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die binnen bepaalde voorwaarden wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Middels deze hypotheekgarantie staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker, mocht de hypotheeknemer zijn lasten niet meer (kunnen) voldoen. De geldverstrekker loopt hierdoor vrijwel geen risico meer en biedt daarom vaak een flinke korting op de hypotheekrentetarieven. Op het moment dat u voldoet aan de eisen van de NHG (zie hieronder), is het dan ook in de meeste gevallen zeer aantrekkelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten.

Doel van NHG

Het doel van de NHG is het bevorderen van het eigen woning bezit en het verbeteren van de kwaliteit hiervan. NHG was oorspronkelijk vooral gericht op mensen met een laag inkomen. Echter, gezien het feit dat NHG tegenwoordig verkregen kan worden voor hypotheken tot € 265.000,00, geldt dat je tegenwoordig een aanzienlijk inkomen moet verdienen om voor de maximale NHG-lening in aanmerking te komen.

Voordelen van NHG

Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor het door u geleende bedrag. Daardoor rekent de geldverstrekker een lagere rente. Deze korting die u krijgt op de rente als de NHG wordt toegekend kan zelfs oplopen tot meer dan 1 procent! Van dit voordeel blijft u jaarlijks profiteren.

Vanaf 1 juli 2009 is er nog een voordeel, te weten de woonlastenfaciliteit. De woonlastenfaciliteit is bedoeld voor mensen met een NHG hypotheek die als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van hun partner tijdelijk niet meer in staat zijn hun woonlasten te betalen. Op dat moment wordt gekeken welk gedeelte van de hypotheeklast nog betaalbaar is. Deze lasten dienen gewoon betaald te worden. Het gedeelte van de woonlasten dat niet meer te betalen is, wordt bij de hypotheek gevoegd. Dit bedrag mag maximaal oplopen tot 9% van de totale hypotheek. Dit bedrag dient in de toekomst uiteraard weer terugbetaald te worden: het geeft mensen die tijdelijk in de problemen zijn gekomen de mogelijkheid een moeilijke periode te overbruggen zonder dat ze hun woning moeten verkopen.

Kosten van NHG

Voor de NHG moet u eenmalig een premie betalen: de NHG borg. Deze NHG borg is voor 2018 vastgesteld op 1,00 procent van het hypotheekbedrag. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar.

Voorwaarden van NHG

Niet iedereen komt in aanmerking voor NHG. We hebben de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor NHG hieronder op een rij gezet:

Hypotheekbedrag maximaal 265.000,00 euro (2018)

U heeft recht op NHG als uw hypotheekbedrag lager of gelijk is aan EUR 265.000,00 (inclusief alle bijkomende kosten). Indien u een woning aangekocht heeft, mag de aankoopsom bij een bestaande woning maximaal EUR 265.000 k.k. bedragen. Bij een nieuwbouwwoning EUR 265.000 v.o.n.

Voldoen aan de woonquote

Indien u voldoet aan bovenstaande eis, zal de NHG uw financiële situatie beoordelen om te bepalen of u het door u gewenste bedrag mag lenen. Uw maximale leenbedrag bepaald wordt aan de hand van de zogenaamde woonquote. Dit is de verhouding tussen de toekomstige woonlasten en uw inkomen. Niet iedere vorm van inkomen wordt door de NHG op dezelfde wijze meegenomen. Op het moment dat het inkomenonzeker of instabiel is, kan het zijn dat dit inkomen maar gedeeltelijk of zelfs totaal niet meegenomen wordt in de berekeningen. Daarnaast wordt er gekeken of er bijzondere maandlasten zijn in de vorm van (persoonlijke) kredieten of alimentatie. Deze maandlasten kunnen de mogelijkheden flink beperken.
 • Tijdelijk dienstverband
  In verband met inkomen uit tijdelijke dienstverband gaat de NHG er van uit dat er een intentieverklaring van de werkgever verkrijgbaar is. Dit houdt in dat de werkgever aangeeft dat de intentie aanwezig is om het tijdelijke dienstverband voort te zetten. Mocht er geen intentieverklaring verkrijgbaar zijn, dan zal dit inkomen volgens NHG normen niet meegenomen worden.
 • Sociale uitkering
  In verband met inkomen uit een sociale uitkering gaat de NHG er van uit dat deze blijvend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit inkomen volgens NHG normen niet meegenomen worden.
 • Zelfstandige
  In verband met inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf kent de NHG de regel dat minimaal de laatste 3 kalenderjaren aan-eengesloten inkomen genoten te zijn. Het inkomen is de gemiddelde nettowinst of het gemiddelde bedrijfsresultaat van de afgelopen 3 kalenderjaren tot maximaal de nettowinst of het bedrijfsresultaat genoten in het laatste kalenderjaar.
 • Schulden
  Verder wordt naar uw financiële gegevens bij het Bureau Krediet Registratie gekeken. Indien u schulden heeft, heeft dat een negatief effect op de maximaal te verkrijgen lening. Volgens de normen van de NHG wordt ervan uitgegaan dat u per maand 2% betalingsverplichting heeft over het schuldbedrag. Voor studieschulden geldt 0,75% per maand als verplichting of 0,45% per maand als er geleend is onder het nieuwe sociaal leenstelsel dat per september 2015 geldt. Het bedrag van de betalingsverplichting wordt in mindering gebracht op uw inkomen. Mocht u bij het BKR een code hebben in verband met problemen met leningen in het verleden, dan zal het vrijwel onmogelijk zijn om NHG te krijgen.
 • Alimentatie
  Indien u alimentatie betaalt aan uw ex-partner, wordt het bedrag dat u per jaar aan alimentatie betaalt in mindering gebracht op uw inkomen. Alimentatie die betaald wordt voor kinderen, wordt buiten beschouwing gelaten.

Oversluiten van bestaande hypotheek

U kunt NHG ook aanvragen bij het oversluiten van uw huidige hypotheek voor een bouwkundige voorziening aan uw woning. Bij een bouwkundige voorziening moet u bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken of het realiseren van een aanbouw. Ook bij het oversluiten van een hypotheek geldt een maximum hypotheekbedrag van € 265.000,00.

Bovenstaande is een summiere opsomming van de belangrijkste punten van de NHG. Kijk voor meer informatie op www.nhg.nl.

Gratis kennismaken

Hypotheekexpert helpt u graag

De beste hypotheek kiezen is niet eenvoudig. Er zijn meer dan 500 mogelijkheden... Een expert van NHP helpt u graag en goed. Als kennismaking u kunt 30 minuten gratis sparren.

Plan een afspraak
Gratis en vrijblijvend!

Hulp door experts van