Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

Levensloop sparen

Wat is levensloop sparen

De Levensloop regeling werd ingesteld op 1 januari 2006. Deze regeling was bedoeld voor werknemers. Werknemers konden een deel van hun brutosalaris sparen om in de toekomst een tijd lang onbetaald verlof te nemen, bijvoorbeeld voor de zorg voor een kind, studie of vervroegde pensionering. Het financiële voordeel was drieledig. Allereerst maakte men rendement over het bruto ingelegde bedrag. Dus ook over het geld dat normaal gesproken afgedragen had moeten worden voor belastingen en sociale lasten. Het tweede voordeel was dat het inkomen in een uitkeringsperiode vaak lager was dan in de spaarperiode. Dit kon betekenen dat de uitkeringen een lagere belastingdruk kenden dan anders het geval had geweest. Het laatste voordeel was dat men geen vermogensrendementsheffing verschuldigd was over het uitstaande spaarsaldo.

Na enkele jaren bleek dat de levensloop regeling minder gebruikt werd dan vooraf verwacht. Daarom werd de levensloopregeling per 1 januari 2012 afgeschaft. Er kwam een overgangsregeling voor de levensloopregeling tot 1 januari 2022. Levensloop spaarders met meer dan € 3.000 tegoed konden het tegoed in delen opnemen tot 31 december 2021 of het volledige tegoed in 2013 in 1 keer opnemen. Spaartegoeden onder € 3.000 werden in 2013 in 1 keer uitbetaald. Als er in 2013 werd uitbetaald, moest belasting betaald worden over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de levensloop spaarrekening stond.

Belangrijkste eigenschappen van levensloop sparen

We hebben de belangrijkste eigenschappen van levensloop sparen hieronder op een rij gezet:

  • er gold een aantal fiscale voordelen;
  • er kon jaarlijks maximaal 12% van het loon gespaard worden;
  • het gespaarde geld diende voor een verlof gebruikt te worden;
  • de werkgever was niet verplicht mee te werken aan het verlof;
  • iemand die gebruik maakte van de levensloop regeling kon niet ook met de spaarloon regeling meedoen;
  • het geld was niet eenvoudig beschikbaar (geblokkeerde rekening).

Voor een overzicht van alle spaarvormen, klik hier.
Voor een overzicht van de hoogste spaarrente, klik hier..