Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

Spaarloon regeling

Wat is de spaarloon regeling

De spaarloon regeling was een belastingvriendelijke vorm van sparen die een werkgever zijn werknemers aan mocht bieden. Hierbij stortte de werkgever maandelijks of jaarlijks een deel van het brutosalaris op een speciale spaarloon rekening van de werknemer. Over dit bedrag werden daarom geen belasting en sociale premies berekend. Het bedrag was voor een periode van 4 jaar geblokkeerd. Tijdens deze periode ontving de spaarder een rentevergoeding op het geld. Na deze 4 jaar kon er vrij over beschikt worden. Daarnaast was het opgebouwde spaartegoed bij de spaarloonregeling vrijgesteld van belasting; er hoefde geen vermogensrendementsheffing over betaald te worden. Het bedrag dat ingelegd mocht worden was gemaximeerd tot € 613 per jaar.

Net als levensloop sparen werd ook de spaarloonregeling per 1 januari 2012 afgeschaft. De opgebouwde spaarbedragen werden in 2012 vrijgegeven. Maar men kon het spaartegoed ook laten staan. Voor het tegoed dat op de spaarloonrekening bleef staan, bleef de vrijstelling van box 3 (geen vermogensrendementsheffing) gelden tot 1 januari 2016.

Belangrijkste eigenschappen van de spaarloon regeling

We hebben de belangrijkste eigenschappen van de spaarloon regeling hieronder op een rij gezet:

  • Er gold een fiscaal voordeel;
  • De spaarloonregeling was alleen voor werknemers;
  • Er gold een maximale inleg van € 613 per jaar (2011);
  • Over het geld kon gedurende 4 jaar niet beschikt worden. Hierbij gold een aantal uitzonderingen (bijv. aankoop woning en starten van een eigen bedrijf).

Voor een overzicht van de hoogste spaarrente, klik hier.
Voor een overzicht van alle spaarvormen, klik hier.