Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk

Spaarvormen

Wat is sparen

Sparen betekent het opzij zetten van geld voor later. Op het moment dat u een bepaald geldbedrag (tijdelijk) niet nodig heeft, kunt u dit bedrag uitlenen of investeren om met het geld een bepaald rendement te behalen. Hierbij geldt dat u een afweging moet maken tussen rendement en risico. Hoe hoger het rendement dat u wenst te halen, des te hoger het risico dat u dient te nemen.

U kiest voor sparen op het moment dat u het geld niet lang kunt missen en/of op het moment dat u over het geld geen of weinig risico wilt lopen. Bij sparen geldt vaak dat het rendement hoger is naarmate het geld langer gemist kan worden. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende spaarvormen.

Basis spaarvormen:

Vrij opneembare spaarrekening, bijv. internetsparen:

Onder een vrij opneembare spaarrekening verstaan wij een spaarrekening waarbij u eenvoudig, snel en kosteloos over uw geld kunt beschikken. Dit geldt bijvoorbeeld voor internetsparen. Bij deze vorm dient u zelf via het internet de rekening te beheren. Deze vorm van sparen is de laatste jaren heel populair geworden, aangezien deze vorm heel veel flexibiliteit biedt en de rente vaak minimaal even hoog is als de overige - minder flexibele - spaarvormen.

meer informatie over vrij opneembare spaarrekening.

Niet vrij opneembare spaarrekening:

Bij veel spaarrekeningen geldt dat er beperkingen zitten aan de beschikbaarheid van het saldo op uw spaarrekening. Hierbij moet u denken aan boetes bij het tussentijds opnemen van het saldo (of een verlaging van de rentevergoeding). Op het moment dat u altijd over uw geld dient te kunnen beschikken, is deze vorm van sparen niet interesant voor u.

meer informatie over de niet vrij opneembare spaarrekening.

Deposito sparen:

Bij een deposito spreekt u vooraf de periode af dat u afstand zult doen van uw spaargeld. Aan het eind van de looptijd krijgt u uw ingelegde geld en de afgesproken spaarvergoeding terug. U kunt tussentijds niet aan uw geld komen. De rente bij een deposito is vaak hoger dan bij gewoon sparen en wordt hoger naarmate de looptijd langer wordt.

meer informatie over deposito sparen.

Bijzondere spaarvormen:

Groen sparen:

We spreken van groen sparen als uw spaartegoed geïnvesteerd wordt in milieubesparende projecten. In sommige gevallen kom je als spaarder in aanmerking voor belastingvoordelen.

meer informatie over groen sparen.

Duurzaam sparen:

We spreken van duurzaam sparen als uw spaartegoed geïnvesteerd wordt in duurzame projecten. In sommige gevallen kom je als spaarder in aanmerking voor belastingvoordelen.

meer informatie over duurzaam sparen.

Spaarverzekering:

Een spaarverzekering is een combinatie van sparen en verzekeren. Hierbij betaal je nu premie om later, op een vooraf vastgestelde einddatum, een uitkering of uitkeringen te ontvangen. Zo kun je sparen voor een aanvulling op je pensioen, maar ook voor een wereldreis of een vakantiehuis. Gezien de hoge kosten die verwerkt zitten in spaarverzekeringen, is deze vorm van sparen vrijwel alleen interessant voor de zeer lange termijn.

meer informatie over de spaarverzekering.

Afgeschafte spaarvormen:

Levensloop sparen:

Vanaf 1 januari 2006 konden werknemers sparen in de levensloopregeling. Met de levensloopregeling kon een deel van het brutosalaris gespaard worden om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Alle werknemers die in Nederland werken konden gebruikmaken van de levensloopregeling. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022.

meer informatie over levensloop sparen.

Spaarloon regeling:

Spaarloon was een vorm van bedrijfssparen. U diende in loondienst te zijn bij een werkgever om hieraan deel te kunnen nemen. Van het brutoloon werd een gedeelte gestort op een geblokkeerde spaarrekening. Over dit bedrag werd geen belasting of sociale lasten betaald. Men mocht gedurende een periode van een aantal jaren niet beschikken over de gespaarde bedragen. Gedurende deze termijn bleef het gespaarde bedrag op een geblokkeerde bankrekening staan en ontving men rente over het geld. Na de geblokkeerde periode viel het bedrag vrij en kon men vrij over het geld beschikken. Ook de spaarloonregeling is sinds 1 januari 2012 afgeschaft.

meer informatie over de spaarloon regeling.

voor een overzicht van de hoogste spaarrente, klik hier.