Al sinds 2005
dagelijks bijgewerkt
1.200.000 mensen
bezoeken ons per jaar
Eerlijk vergelijken
volledig onafhankelijk
Hoogste spaarrente spaarrekeningen met beperkende voorwaarden
Op deze pagina vergelijken wij de spaarrentes van spaarrekeningen van een groot aantal spaarbanken. Hierbij gaat het om de spaarrekeningen waarbij beperkende voorwaarden gelden. Veel voorkomende voorwaarden zijn een minimale of juist maximale inleg (bijv. per maand), een boete bij opname van het geld en een rentetarief dat afhangt van het (laagste) saldo dat in een bepaalde periode op de rekening heeft gestaan. De belangrijkste beperkende voorwaarden worden bij iedere spaarrekening weergegeven.

De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 16-2-2018.

Overzicht spaarrekeningen met voorwaarden


1,30%
ASN Bank - Jeugdsparen
Rekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor (klein)kinderen. De spaarrekening staat op naam van het kind (van 0 tot 18 jaar). Tot zijn of haar achttiende verjaardag staat het geld vast. Tussentijds opnemen van spaartegoed is niet mogelijk, behalve voor aantoonbare studiekosten vanaf het voortgezet onderwijs.
Voor meer informatie klik hier...

1,10%
Triodos Bank - Kinder Toekomstplan
Spaarrekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor hun (klein)kind. Het Kinder Toekomst Plan kan geopend worden tot het 12e levensjaar van het kind. Op de 18e verjaardag wordt de rekening automatisch omgezet in een andere spaarrekening. Wanneer u of het kind tussentijds geld op wilt nemen voor studiedoeleinden, zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor opnames die voor de 18e verjaardag plaatsvinden met een ander bestedingsdoel geldt bij opname een boete.
Voor meer informatie klik hier...

0,50%
Argenta - Jongeren spaarrekening
Rekening waarop ouders kunnen sparen voor hun kinderen. De rekening wordt vanaf 18 jarige leeftijd omgezet naar de Argenta Internet Spaarrekening.
Voor meer informatie klik hier...

0,50%
RegioBank - Eigen Huis Sparen
Bij opname van het spaargeld wordt 0,5% opnamekosten berekend. Deze kosten worden terugbetaald als het geld opgenomen wordt ten behoeve van een aantal woongerelateerde bestedingsdoelen (bijv. de aankoop van een nieuwe woning of het aflossen van een hypotheek). Openen kan alleen via een RegioBank kantoor.
Voor meer informatie klik hier...

0,45%
SNS Bank - Zilvervloot Sparen
Spaarrekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor hun (klein)kinderen. Bonus mogelijk tot 10% van het spaarbedrag.
Voor meer informatie klik hier...

0,45%
RegioBank - Zilvervloot Sparen
Spaarrekening bedoeld voor (groot)ouders om te sparen voor hun (klein)kinderen. Bonus mogelijk tot 10% van het spaarbedrag. Openen kan alleen via een RegioBank kantoor.
Voor meer informatie klik hier...

0,20%
t/m
0,40%
Knab - Kwartaal Sparen
De maximale rente bestaat uit een basisrente (minimale rente) en een bonusrente. De bonusrente ontvangt u over het geld dat een heel kalenderkwartaal op uw spaarrekening staat. Als tegenrekening van deze spaarrekening dient u de betaalrekening van Knab te openen. Aan deze betaalrekening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie klik hier...

0,35%
t/m
0,40%
NIBC Direct - Kwartaalspaarrekening
De maximale rente bestaat uit een basisrente (minimale rente) en een bonusrente. De bonusrente ontvangt u over het geld dat een heel kalenderkwartaal op uw spaarrekening staat.
Voor meer informatie klik hier...

0,40%
SNS Bank - Jeugd Sparen
SNS Jeugd Sparen is een internetspaarrekening bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Het spaarsaldo is zonder beperking beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier...

0,40%
RegioBank - JongWijs
Rekening voor jongeren tot 18 jaar. Deze rekening groeit met de rekeninghouder mee. Dat houdt in dat de rekening extra mogelijkheden biedt naarmate de rekeninghouder ouder wordt. De rente wordt lager na de 18e verjaardag. Openen kan alleen via een RegioBank kantoor.
Voor meer informatie klik hier...

0,35%
Moneyou - Kwartaal Spaarrekening
De vergoeding van de Kwartaal Spaarrekening bestaat uit een basisrente (minimale rente) en een bonusrente. De bonusrente wordt vergoed op spaartegoed dat tot en met de laatste dag van het kwartaal op de spaarrekening staat.
Voor meer informatie klik hier...

0,35%
Rabobank - GeneratieSparen Plus
Generatiesparen is bedoelt voor welgestelde mensen (Private Banking klanten van de Rabobank) die willen schenken aan hun (klein) kinderen.
Voor meer informatie klik hier...

0,10%
t/m
0,35%
ABN AMRO - KinderToekomst Spaarrekening
Spaarrekening waarmee (groot)ouders kunnen sparen voor hun (klein)kind. Te openen voor een kind dat nog geen 11 jaar oud is. De maximale spaarrente wordt alleen uitgekeerd over het saldo dat aan het eind van een kalenderjaar op de rekening staat.
Voor meer informatie klik hier...

0,25%
SNS Bank - Maxisparen
Maandsparen via automatisch incasso. Maandelijkse storting tussen de 50 en 500 euro. Extra bijstorten normaal gesproken niet mogelijk.
Voor meer informatie klik hier...

0,25%
DHB Bank - VoorSpoedrekening
Beheer van de rekening via telefoon of internet (internetsparen).
Voor meer informatie klik hier...

0,10%
t/m
0,25%
ABN AMRO - Royaal Rekening
Spaarrekening waarmee geld of beleggingen geschonken kunnen worden. De hier vermelde maximale rente op deze spaarrekening bestaat uit een basisrente en een bonusrente. De bonusrente ontvangt u alleen als het spaargeld aan het eind van een kalenderkwartaal op de rekening staat.
Voor meer informatie klik hier...

0,25%
Rabobank - VermogenSparen
De Rabobank VermogenSparen spaarrekening is een spaarrekening speciaal voor Private Banking klanten. Er geldt een hoge eerste inleg van 250.000 euro. Daarnaast gelden opnamebeperkingen. U kunt jaarlijks een bepaald percentage vrij opnemen en betaalt opnamekosten als u meer wenst op te nemen.
Voor meer informatie klik hier...

0,25%
ING - Groei Groter Rekening
Spaarrekening met variabele rente waarop ouders en grootouders kunnen sparen voor hun (klein)kind.
Voor meer informatie klik hier...

0,20%
Rabobank - RegenBoog Rekening
Spaarrekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor (klein)kinderen.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
t/m
0,15%
RegioBank - Spaar-op-Maat Vrij
Bij de Spaar-op-Maat rekening kunt u zelf kiezen of u het geld vrij beschikbaar wenst te houden (variabele rente) of vast wil zetten (vaste rente). Bij de Spaar-op-Maat Vrij is het geld vrij opneembaar. De hoogte van de rente hangt af van het spaarsaldo. Openen kan alleen via een RegioBank kantoor.
Voor meer informatie klik hier...

0,15%
Rabobank - PeriodeSparen 90
Spaarrekening waarbij een aankondigingstermijn geldt van 90 dagen. Dit houdt in dat u 90 dagen voordat u het geld ter beschikking wilt hebben een verzoek tot opname moet indienen.
Voor meer informatie klik hier...

0,10%
Rabobank - PeriodeSparen 30
Spaarrekening waarbij een aankondigingstermijn geldt van 30 dagen. Dit houdt in dat u 30 dagen voordat u het geld ter beschikking wilt hebben een verzoek tot opname moet indienen.
Voor meer informatie klik hier...

0,10%
ABN AMRO - Jongeren groeirekening
Betaalrekening waarop ook gespaard kan worden. Deze spaarrekening is speciaal bedoeld voor jongeren tot 18 jaar.
Voor meer informatie klik hier...

0,03%
t/m
0,10%
ABN AMRO - Vermogens Spaarrekening
De maximale spaarrente vergoeding bestaat uit een basisrente en een bonusrente. De bonusrente wordt vergoed over het spaargeld dat tot het eind van het kalenderjaar op de rekening staat.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
t/m
0,10%
ING - Bonusrenterekening
Beheer van de rekening via internet (internetsparen) en telefoon. Er geldt een basisrente en een bonus die u ontvangt als het saldo op de spaarrekening in een jaar minimaal gelijkblijft.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
Rabobank - SpaarRekening
Beheer van de rekening via telefoon of internet (internetsparen). De hoogte van de spaarrente hangt af van het spaarsaldo. Als U geld contant wilt opnemen, dan moet U dit vooraf bij de bank melden.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ABN AMRO - Direct Kwartaal Sparen
De genoemde maximale spaarrente geldt alleen over het saldo dat tot het eind van een kwartaal op uw rekening staat. Anders geldt een lagere spaarrente.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
Rabobank - Rabo Jongeren Rekening
Rekening voor jongeren vanaf 9 jaar. De Rabo Jongerenrekening is zowel een betaalrekening als een spaarrekening.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
Rabobank - InternetSparen
Internetspaarrekening waarbij het rentepercentage afhangt van het spaarsaldo.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
RegioBank - Maand Sparen
Maandspaarrekening waarop maandelijks tussen de 50 en 500 euro gespaard kan worden (middels automatische incasso). Openen kan alleen via een RegioBank kantoor.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ING - Oranje Spaarrekening
Beheer via internet en mobiel. Spaarrente is afhankelijk van de hoogte van het spaarsaldo.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ING - Spaarrekening voor UNICEF
Beheer via internet en mobiel. Spaarrente is afhankelijk van de hoogte van het spaarsaldo. ING doneert een percentage over het totaal uitstaande spaarsaldo aan UNICEF. Dit staat los van het door de rekeninghouder te ontvangen rentepercentage.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
Evi van Lanschot - Evi Spaarrekening
Spaarrekening met een minimaal spaarsaldo van 10.000 euro. Verder geen beperkende voorwaarden. Beheer via internet.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ING - Private Banking Spaarrekening
Spaarrekening zonder opnamebeperkingen die alleen beschikbaar is voor Private Banking klanten van de ING.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
ING - Kinderrekening
Combinatie van een betaalrekening en spaarrekening voor jongeren tot 12 jaar.
Voor meer informatie klik hier...

0,05%
Rabobank - InternetSparen Jongeren
Spaarrekening waarop jongeren via internet en telefoon kunnen sparen. De spaarrente hangt af van het spaarsaldo.
Voor meer informatie klik hier...

0,01%
Rabobank - GroenSparen
Groen spaarrekening (met fiscaal voordeel) van de Rabobank. Elke storting staat 1 jaar geblokkeerd op de spaarrekening.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
Triodos Bank - Maand Sparen
Op deze duurzame spaarrekening dient u door middel van een automatisch incasso maandelijks een bedrag te sparen. Het spaargeld is vrij beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier...

0,00%
Van Lanschot - Spaarrekening
Dit product is alleen verkrijgbaar voor private banking klanten met een vermogen van tenminste € 250.000
Voor meer informatie klik hier...

Wilt u weten hoe wij tot deze vergelijking zijn gekomen, klik dan hier

Klik hier voor een overzicht van de hoogste spaarrente van alle spaarvormen...
Klik hier voor een overzicht van de spaarbanken die u op deze site kunt vinden...
Klik hier om gratis mail te ontvangen bij belangrijke rentewijzigingen...